Organizátorem Semináře je firma GLASS SERVICE, a.s. 

Seminář se bude zabývat nejnovějšími technologiemi pro sklářský průmysl, jakými jsou modelování sklářských van a jejich řízení pomocí expertních systémů. Zároveň je vynikající příležitostí pro prezentaci a seznámení se s nejnovějšími trendy v těchto oblastech.

TÉMATA SEMINÁŘE

  • Design pece, simulace feedru - aplikace modelování
  • Modelování spalovacího procesu a elektrického tavení
  • Využití modelů při provozu a řízení pecí
  • Zlepšení kvality skla a výkonu pece
  • Modelování tvarovacího procesu skla
  • Postupy na snižování emisí CO2 - hybridní elektricko-kyslíkové práce, celoelektrické pece a spalování s využitím vodíku
  • Aplikace principů Průmyslu 4.0 v hutní oblasti - neuronové sítě a umělá inteligence
  • Kamery pracující v blízké infračervené oblasti (NIR) s využitím technik sledování parametrů za pomoci umělé inteligence

Naši sponzoři

Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor