INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PŘEDNÁŠKY A POSTERY

V případě zájmu o přednášku/poster nám, prosím, zašlete abstrakt (cca 200 slov) shrnující obsah přednášky/posteru.
Termín pro doručení abstraktu je do 28. února 2023.
Vyrozumění o přijetí bude zasláno e-mailem.

Prezentace přednášky bude omezena na 20 minut plus 5 minut diskuze. Postery budou prezentovány v samostatné sekci.

Prosíme přednášející, aby svou prezentaci přinesli na vlastním USB.
Počítač a digitální projektor budou k dispozici.

Všechny příspěvky (ve verzi PDF) budou zveřejněny na webových stránkách semináře.
Prosíme o jejich zaslání na e-mail seminar@gsl.cz nejpozději do 30. června 2023.

 

JAZYK

Přednášky/postery budou prezentovány v anglickém jazyce.