REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ & POPLATKY

V případě zájmu o účast na semináři vyplňte ONLINE REGISTRACI

Včasná registrace
při registraci
do 19. května 2023
Pozdní registrace
při registraci
po 19. květnu 2023
SEMINÁŘ 11 500 Kč 12 500 Kč
DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY 9 500 Kč 10 500 Kč
WORKSHOP - Identifikace vad ve skle 3 000 Kč 3 000 Kč

Poplatek za seminář zahrnuje:
Účast na přednáškách, účast na společenských akcích, občerstvení během přestávek mezi přednáškami, 2 obědy

Poplatek za doprovázející osoby zahrnuje:
Účast na společenských akcích, výletní program - středa, čtvrtek

Poplatek za workshop zahrnuje:
Účast na školení, občerstvení během přestávky

Ubytování není zahrnuto v registračním poplatku. 

Zrušení účasti do 19. května 2023 bude provedeno za manipulační poplatek 1 000 Kč. 
Od 20. května 2023 nebude možno uplatnit nárok na náhradu. 

ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU

BANKOVNÍ PŘEVOD

Banka:
Citibank Europe plc

Adresa:
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Česká republika

Číslo účtu CZK: 2502120108/2600
Variabilní symbol: 20230621

 

PLATBA NA MÍSTĚ

v hotovosti nebo platební kartou (MasterCard, VISA)