EN FlagEnglish version

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PŘEDNÁŠKY A VÝVĚSKOVÉ REFERÁTY (POSTERY)

V případě zájmu o přednášku/poster nám, prosím, zašlete abstrakt (cca 200 slov) shrnující obsah přednášky/posteru. Termín pro doručení abstraktu je do 31. března 2017.
Vyrozumění o přijetí bude zasláno e-mailem.

Prezentace přednášky bude omezena na 25 minut plus 5 minut diskuse. Postery budou prezentovány v samostatné sekci.

Termín pro doručení přednášek a vývěskových referátů (v anglickém jazyce) je 19. květen 2017. Tyto příspěvky budou uvedeny v oficiálním sborníku semináře.

Akceptovány budou příspěvky ve formátu MS Word (viz vzor níže) nebo PowerPoint.
 

JAZYK

Přednášky/postery budou prezentovány v anglickém jazyce.
 

VZOR PŘEDNÁŠKY (MS Word)

Lecture Format Image