EN FlagEnglish version

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PŘEDNÁŠKY A VÝVĚSKOVÉ REFERÁTY (POSTERY)

V případě zájmu o přednášku/poster nám, prosím, zašlete abstrakt (cca 200 slov) shrnující obsah přednášky/posteru. Termín pro doručení abstraktu je do 15. března 2019.
Vyrozumění o přijetí bude zasláno e-mailem.

Prezentace přednášky bude omezena na 25 minut plus 5 minut diskuse. Postery budou prezentovány v samostatné sekci.

Prosíme přednášející, aby svou prezentaci přinesli na vlastním USB.
Počítač a digitální projektor budou k dispozici.

Všechny příspěvky (ve verzi PDF) budou zveřejněny na webových stránkách semináře. Prosíme o jejich zaslání na seminar@gsl.cz nejpozději do 31. května 2019.
 

JAZYK

Přednášky/postery budou prezentovány v anglickém jazyce.